Termik Santraller

AYYILDIZ ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPILAR, hidroelektrik santrallerinin yanı sıra, termik santraller için de tesis kurulumu imalat ve montaj hizmetlerinde yer almaktadır. Termik santrallerde, katı yakıtın (çoğunlukla kömür) yanmasından elde edilen ısı enerjisi, suyu buhar haline dönüştürmek için kullanılır, bu buhar yüksek basınç ve sıcaklıktadır. Bu buhar, türbin kanadı türbin milinin jeneratöre bağlı olduğunu döndürmek için kullanılır. Jeneratör, türbin çarkının kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.

Mühendislik Sistemleri, türbini döndürmek ve elektrik üretmek için gerekli olan yüksek basınç ve sıcaklık buharını üreten kazanların imalatında geniş bir deneyime sahiptir. Kazanın yanı sıra, müşterilerimize enerji çözümleri sunma konusunda da bir deneyime sahibiz, böylece işletme maliyetinde çok tasarruf etmenizi sağlıyoruz.

Yakıt, madenlerden trenlerle bir enerji santralindeki yakıt depolama tesisine taşınır. Santrale taşınan yakıt genellikle parçacık boyutunda daha büyüktür ve kazan ocağına beslenmeden önce kırıcılar kullanılarak daha küçük parçalara ayrılır. Yakıt daha sonra büyük miktarda yanma ısısı üreten kazana beslenir.

Öte yandan arıtılmış su, kirlerden arındırılmış ve kazandan gelen hava, kazandan gelen yanma ısısının yüksek basınç ve sıcaklıktaki buhara dönüştürülmesi için suya aktarıldığı kazan tamburu ile beslenir.

Genel olarak, kazan egzozundan gelen baca gazları yüksek sıcaklıktadır ve bu ısı kullanılmazsa, kazan verimliliğinin azalmasıyla sonuçlanan büyük miktarda kayıplara yol açacaktır. Bu nedenle genellikle bu atık ısı, bir kazan içine gönderilmeden önce yanma veya ön ısıtma suyu için gerekli olan havanın ısıtılmasıyla geri kazanılır.

Baca gazlarının daha sonra toz partiküllerini veya torba filtrelerini geçerek toz partiküllerini havanın atmosfere bacadan gönderilmesinden önce hava kirliliğini önleyecek şekilde tutmaları sağlanır.