İmalat Malzeme kesitleri ve kullanılacak toplam miktar belirlenerek, siparişi verilen malzeme temin edilir. Temin edilen malzemelerin, malzeme sertifikaları alınır ve hemen akabinde kumlamaya sevk edilir. Kumlanan malzemeye 15-20 mikron kalınlığında shopprimer atılır. Shopprimer kumlanan yüzeyin yeniden paslanmasını engeller.

Kumlamadan Gelen Malzeme;

* Boy kesimi,
* Markalama ,
*Delme ,
*Ön montaj (imalat) ,
*Kaynaklama ,
*Temizlik,
*Boya ,
*Paketleme ve stok ,
*Yükleme ve sevk aşamalarından geçer. İmalat aşamasında malzemelerden birer veya ikişer numune alınarak kesme ve çekme testleri yapılır.

Kaynağı Biten Malzemelerin;

*ITP Testi,
*Mekanik Kaynak Testi,
*Kaynak Filmleri Çektirilir,
*Boyası yapılan malzemenin boya kalınlıkları kalite kontrol yetkilisi tarafından ölçülerek belgelendirilir.

Bu yapılan testlerin hepsi iş bitiminde kalite kontrol dosyası hazırlanarak işverene teslim edilir. İstenmesi halinde her malzeme sevkinde testler kısmi olarak da verilebilir. Sahaya sevk edilirken aks montajı aksatmayacak malzeme sevkine dikkat edilir.