Radyal Kapak İmalatı

Radyal kapaklar, silindir şeklinde eğimli olarak bükülmüş bir yüzey plakasından ve yüzeyi yataklara bağlayan ve hidrostatik yükü sabit yataklara aktaran radyal destek kollarından oluşur.

Radyal kapaklar çoğunlukla eğimli yüzey plakasının merkeziyle aynı noktaya denk gelen, yatay bir eksen etrafında hareket ederler.

Bu yerleşim sayesinde yüzeye etki eden hidrostatik kuvvetler, kapak üzerine herhangi bir açma veya kapatma etkisi yapmaksızın direkt olarak dönme eksenine iletilirler.