*Gömülü çeliğe yardımcı montaj ankrajlarının konulması,
*Gömü ankrajlarının rölöve çalışmalarının tamamlanması sonrası ankraj siparişleri verilerek üretime başlanacaktır,
*Gömü ankraj elemanları topograf eşliğinde ilk etapta montajı yapılacaktır. Ankraj plakalarının altında 30mm Graut payı bırakılacaktır. Montaj tamamlandıktan sonra graut dolgusu yapılacaktır,
*Montaj aşamasında öncelikle iş programında belirtilen sıralamaya göre aks ve kotuna göre montaj yapılır,
*Ankraj sisteminin koyulması ,
*Kolonların koyulması,
*Ana kirişlerin koyulması,
*Ara kirişlerin koyulması,
*Sistemin cıvatalarının istenilen değerde sıkılarak tamamlanması ,
* Boya rötuşunun yapılması,
* Geçici teslimin yapılması.

Montaj Sahasında Alınacak Tedbirler;

1- Montaj sahasında şantiye şefi (İnş. Müh.) İş güvenliği sorumlusu, supervisor, formen bulundurulması işin kaliteli ve güvenli montaj olması açısından iyi olacaktır.
2- Montaj sahasının çevresine montaj başlamadan, iş güvenliği için korkuluk veya şerit bant ayrıca uyarı levhaları asılmalıdır.

Montaj Aşamasında İdarenin Sağlayacağı Sorumluluklar;

* Stok sahası
*Vinç kurulma sahası
*Montaj sahasının hazırlanması
*Montaj iş güvenliği
*Elektrik
*Su