Projelendirme

Üretim yapılacak olan binanın yerinde döşemelerin her katta olması gereken topoğrafya kotları, akslar ve döşeme kotlarının rölove çalışması alınarak proje grubuna gönderilir. Proje grubu rölöve çalışması ile mevcut projelerini çakıştırarak, ikisi arasındaki olası hataları düzeltir. Projeyi imalata verilecek hale getirir.

3D Proje Hazırlanması

Haritacıdan gelen rölöve çalışması mevcut proje üzerinde çakıştırılarak sistemde herhangi bir kaçıklık veya hata var ise düzeltilir. Sonrasında 3D modele nihai hali verilir. 3D modelden sonra sırasıyla ankraj sistemi, imalat projesi, malzeme kesim ve delik markalama eskizleri, son olarak da montaj paftaları alınır.

Ankraj Sistemi

Rölöve Çalışması Projeden gelen ankraj elemanları imalatı kitler halinde yapılarak, montaj sahasına sevk edilir. Haritacının kontrolünde yerine uygun şekilde aksında ve kotunda gömü ankrajları sağlam şekilde konulur. Burada dikkat edilecek husus ankraj sisteminin beton aşamasında oynamayacak şekilde sağlam ve kusursuz monte edilmesidir.