Ripper Vedrə

– Daşlı, qayalı, sərt və aşındırıcı döşəmələrdə işlərin sökülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
– Ağız bıçağı, əsas aşınma lövhələri və yan təbəqə Hardox materialıdır.
– Digər hissələr yüksək möhkəmlikli poladlardan hazırlanır.
– Sürətli qoşulma aparatı ilə heç bir problem olmadan qısa müddətdə sökülüb quraşdırıla bilər.
– Maşın istehsalçısı tərəfindən verilən orijinal ölçülər sancaqların daxilolma yerlərində və ox ölçülərində istifadə olunur.
– Dizayn və güc analizi 3D mühitində aparılır.