Tez Birləşdirici Qoşqu

Bu, qoşmalar arasında tez sökülməsi və yığılmasına imkan verən mexaniki qurğudur (vedrə, sökücü, qırıcı və s.). Tez Dəyişdirmə Aparatı maksimum güclə işləmək üçün maşının birləşdirilməsi qollarına ən yaxın məsafədə nəzərdə tutulmuşdur.