Mədən Vedrəsi

Mədən vedrələri 80 tondan 500 tona qədər olan maşınlar üçün karxanalarda və açıq mədənlərdə xammalın çıxarılması və yüklənməsi üçün geniş istifadə olunur. Mədən vedrə profili mümkün olan ən yaxşı doldurma əmsalına və daha qısa material yükləmə və boşaltma müddətinə nail olmaq üçün optimallaşdırılmışdır ki, müştəri operatoru ən aşağı qiymətə saatda daha çox ton daşıya bilsin.