Yükləyici Kömür Yükləmə Vedrəsi

Yükləyici tikinti maşınının arxa və ön hissəsində müxtəlif xüsusiyyətlərə malik vedrələr var. Bu vedrələr qazma və yükləmə əməliyyatlarına imkan verir. Arxasındakı vedrə qazmaq üçün istifadə olunur. Ön tərəfdəki vedrə qazmaq, hamarlamaq və yükləmək üçün istifadə olunur.