Yükləyici Ümumi Məqsədli Vedrə

Yükləyici ümumi məqsədli vedrə yüngül iş şəraiti üçün nəzərdə tutulmuşdur və düz və üçbucaqlı iki bıçağa malikdir. Vedrənin tutumu SAE standartlarına uyğun olaraq hesablanır. İşlənəcək materialın növünə görə tutum artırıla bilər. Yüngül iş şəraiti üçün nəzərdə tutulmuşdur.