Kök Sökmə Əlavəsi

Bütün tez-tez istifadə olunan ekskavatorlara asanlıqla quraşdırıla bilər. Kök kötüyünün çıxarılması və parçalanması bir əməliyyatla həyata keçirilir. Birbaşa yığım zamanı kök materialı və torpaq qalıqları kimi kobud ayırma edir.

Parçalama məhsul yığdıqdan dərhal sonra dəyirmanda mümkündür. Bu, kök kötüyünün heç bir yara izi qoymadan torpaqdan ayrılmasına imkan verir. Davamlı kəsici qurğu az qulluq tələb edir və davamlıdır. Yanacağın əlavə səfərbər edilməsi meşə təsərrüfatı biznesi üçün əlavə gəlir mənbəyi yaradır.