Qaya Yükləmə Vedrəsi

Ağır yük tətbiqləri üçün Hardox 400 istifadə edərək, tez-tez karxanalarda və şaxtalarda partladılmış və ya hazır materialları yükləmək, arzuolunmaz obyektləri, qayaları və zibilləri ayırmaq və daha incə materialı Qaya Vedrə Əlavəsi ilə yerləşdirmək üçün hazırlanmışdır. Torpaq daxil olduqda, çəngəllər vedrəni tutur və zibilləri tutur, iş yerində materialları asanlıqla ayırmağa kömək edir.