Qapma Vedrə

Torpaq, qum, çınqıl, palçıq, kömür, gübrə, sənaye və kənd təsərrüfatı tullantıları və emal olunmayan materialların qazılması və yüklənməsi üçün istifadə olunur. Xüsusi istiliklə işlənmiş poladlar, sancaqlar və kollarda istifadə olunur və ən ağır şəraitdə heç bir problem olmadan işləyə bilər. Aşınmaya məruz qalan çömçə sahələrində 400-dən çox material istifadə olunur. Müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq, müxtəlif növ maşın tonajlarına, ümumi təyinatlı və ağır yüklərə görə istehsal olunur.