Qazıntı Vedrələri

Bunlar tikinti sahəsində qazıntı və ya digər işlərdən sonra materialların tikinti sahəsindən çıxarılması və ya başqa yerə yığılması kimi işlərdə istifadə olunan daşıma vedrələridir.