Hardox Yan Aşınma

Hardox, adi poladın metal təbəqələrlə örtülməsi ilə əmələ gələn daha yüksək sərtliyə malik bir poladdır. Ümumiyyətlə tikinti və dağ-mədən sektorunda istifadə olunsa da, son zamanlar bir çox sahədə istifadə olunur. Aşınma müqavimətinin tələb olunduğu hər yerdə istifadə üçün uyğundur.

Hardox xüsusiyyətləri:

Hardox-un əla əritmə və emal xüsusiyyətləri emalatxanada istifadəni asanlaşdırır. Mükəmməl və yüksək keyfiyyəti və yaxşı səthi kimi amillər onu bütün dünyada geniş şəkildə tanıdıb istifadə edib. Unikal sərtliyə malik olmağın səbəbi yaxşı su soyutma qurğusunda yüksək effektiv söndürmə prosesi ilə əldə edilir. Bu üsul sayəsində son dərəcə sərt polad əldə etmək olar. Bükmə və qaynaq işlərində aşağı ərintili elementlərə nisbətən daha asan istifadə edilə bilər. Hardoxun bir çox polad üzlük elementlərinə qarşı yüksək gücü, yüksək davamlılığı və yaxşı sərtliyi onu seçməyin səbəblərindən biridir.

– HARDOX İSTEHSALI
– HARDOX SEQMENTİ
– HARDOX AĞIZ Bıçağı
– HARDOX ALT AŞINMA
– HARDOX YAN AŞINMA
– HARDOX XÜSUSİ HİSSƏLƏRİN İSTEHSALI