Hardox Vedrə

Kanal vedrəsi və ya çömçə vedrəsi xüsusi ərintili hardoks ilə istehsal edildikdə, əldə edilən məhsulun adı,  inanılmaz dərəcədə davamlı, yüksək möhkəmlikli hardoks vedrəsidir.