Grap Qoşqusu

Travers Grap, dəmir yolu baxım və təmiri fəaliyyətləri çərçivəsində zəmin hazırlığı və şpal modifikasiyası işlərində istifadə olunacaq dəmiryol mühəndisləri və dəmiryolçuların tövsiyələrinə uyğun dizayn və istehsal edilən ekskavatorlar üzərindəki dəmir yolu əlavələrimiz sayəsində inşaat maşınlarınız üçün ən böyük köməkçiniz olacaq.