Ələk Vedrə/ Karkas Vedrə

– Kənd təsərrüfatı və s. Sektorlarda daşların torpaqdan ayrılması prosesində istifadə olunur.
– Müştərinin istəyindən asılı olaraq dizayn edilir.
– Bıçaq Hardox® materialından hazırlanıb.
– Yan möhkəmləndirici kəmərlər və quyruqlar istifadə olunur.
– Tez birləşdirici ilə heç bir problem olmadan qısa müddətdə sökülüb quraşdırıla bilər.
– Maşın istehsalçısı tərəfindən verilən orijinal ölçülər sancaqların nişan yerlərində və ox ölçülərində istifadə olunur.
– Dizayn və güc analizi 3D mühitində aparılır.