Yük Maşını Yatağı

Yük maşınlarında və yük daşıyan iri nəqliyyat vasitələrində kuzov hissəsini qaldırmaq və yük maşınının çəkisini tarazlıqda saxlamaq üçün istifadə olunan mexanizm deməkdir. Yük maşını yatağı nəqliyyat sektorunda bütövlükdə qəbul edilir. Yük maşını yataqları dedikdə ilk ağıla ağır yüklər daşıyan yük maşınları gəlir.

Yük maşını yataqları, Türkiyədə xüsusilə tikinti və tikinti sənayesində geniş istifadə olunur. Xüsusilə, gövdə hissəsinin qumu, ağır tikinti materialları və s. Materialların daşınması üçün əlverişli olduqları üçün onlara üstünlük verilir.

Əvvəllər yalnız qum və oxşar materialların daşınması üçün yararlı olan amortizatorlar indi müxtəlif materialların daşınması üçün şaxələndirilib. Ölkəmizdə tikinti sənayesi üçün üstünlük verilən standart yük maşını yataqlarıdır. Avtomobilə quraşdırılmış yük maşını yataqları, nəhəng yük maşını yataqları, çəlləklər və qaya yük maşını yataqları bu sektor üçün tövsiyə olunan modellərdir.