Big Bag Vedrəsi

Big bag vedrəsi materialların toplanması və Big Bag kisələrinə qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.